MEDALIO KŪRĖJŲ STOVYKLOS TELŠIUOSE
MEDALIO KŪRĖJŲ STOVYKLOS TELŠIUOSE
31 / 2 0 15
Apie stovyklas
   

1985 m. Telšiuose įvyko pirmoji kūrybinė stovykla, davusi pradžią medalio meno atgimimui ne tik Žemaitijoje, bet ir visoje Lietuvoje.
Dvidešimt metų - riba, už kurios likęs laikas įprasmintas dvasiniais ieškojimais, darbu, kūryba, viltimis. Praeitis įsilydė į medalių metalą, šviečia gipso baltumu. Įamžinti Žemaitijos šviesuolių veidai, vizijos, sukaupta medalių kolekcija “Alkos” muziejuje. Telšiuose subrendę ir čia įgavę kūrybinį polėkį kūrėjai yra žinomi Lietuvoje ir užsienyje.
Medalio menas susiliejo su kitais kultūros reiškiniais ir tapo viską įamžinančiu reiškiniu.

1985 m. Lietuvos medalininkai įkūrė atskirą sekciją Dailininkų sąjungoje. Buvo pradėta pastoviai rengti medalių parodas, leisti katalogus, organizuoti simpoziumus, ieškoti rėmėjų, pristatyti medalių kolekcijas užsienyje. Medalininkų sekcijos iniciatyva Vilniuje 1991 metais atidaryta medalių galerija. Dailininkų sąjungos medalininkų sekcijos iniciatorius ir pirmininkas Aloyzas Jonušauskas 1985 m. subūrė dailininkus iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos į pirmąjį Telšių simpoziumą. 1986 m. žiemą miestų savivaldybės suorganizavo medalininkų stovyklą Palangoje, 1990 m. vasarą, per 740-ąjį Klaipėdos jubiliejų - Smiltynėje. Tai buvo prasmingi renginiai, tačiau tradicinės kasmetinės kūrybinės stovyklos įsitvirtino Telšiuose. Telšių miesto ir rajono valdymo institucijos, Lietuvos kultūros ministerija, Žemaičių kultūros draugija, Telšių Parodų salė, Aukštesnioji taikomosios dailės mokykla, valstybinės ir privačios įmonės parėmė kūrybinių stovyklų tęstinumo idėją. Lietuvos kultūrinio atgimimo įvykiai, paskatinę plėtoti medalininkystę, neaplenkė Telšių. Medalis tiko oficialiai nepriimtinoms mintims reikšti, pagerbti netoleruojamus, bet kultūrai nusipelniusius asmenis. Respublikinės ir Baltijos šalių trienalės, FIDEM (pasaulinė medalininkų organizacija) parodos užsienyje, personalinės dailininkų ekspozicijos vienaip ar kitaip atsispindėjo kūrybinių stovyklų programinių idėjų ir rėmimo investicijų paieškose. Trys Pasaulio žemaičių parodos, kas treji metai rengiamos Plungėje ir Telšiuose, tuo pačiu metu kaip ir stovyklos, buvo vieninga akcija to kultūrinio gyvenimo, kuris prasiėjo atgimimo metais ir tebesitęsia iki šiol.
Per tuos 20 metų, kai vyko stovyklos, Lietuvos kultūros ministerija (iniciatoriai Kazimieras Gylys, Viktoras Liutkus, Aloyzas Jonušauskas), Kauno M.K. Čiurlionio muziejus, Zigmo Gėlės Gaidamavičius literatūros medalio muziejus Naisiuose (Šiaulių raj.) surengė konkursus Maironiui, Pauliui Galaunei, architektui Vladimirui Dubeneckiui, Kristijonui Donelaičiui, Čijunei Sugicharai, Vydūnui atminti. Telšių simpoziumų programinės nuostatos sudarė sąlygas dailininkams ruoštis konkursams. Kūrybinių stovyklų dalyviai dažnai tapdavo laureatais.
Kiekvienais metais, ruošiant stovyklų investicines programas, buvo pateikiami temų projektai, tačiau jos nebuvo dailininkui privalomos kūrybinėms idėjoms realizuoti. Autorius galėjo darbus rodyti parodose savo nuožiūra. Kultūrinėse programose numatytos išvykos po nuostabias Žemaitijos krašto vietas, istorinių - architektūrinių paminklų lankymas, susitikimai su istorikais, dailėtyrininkais, diskusijos dažnai lemdavo medalio turinį ir formą. Kūrybinėse stovyklose Telšiuose dalyvavo skulptoriai, grafikai, tapytojai, dizaineriai, metalo meno meistrai, Aukštesniosios taikomosios dailės mokyklos ir Dailės akademijos studentai. Stovyklos skatino dirbti kūrybinį darbą. Telšių medalininkų stovyklose dominavo tradicinio medalio plastika. Dailininkai Edmundas Frėjus, Romualdas Inčirauskas, pastaraisiais metais Vytautas Mockaitis, stengėsi įvairiomis technikomis ir formų įvairove priartėti prie skulptūrinio medalio, net visiškai abstrakčiai modeliuoti plastinį vaizdą, iškoduojant jį užrašais (E. Frėjus). Vincas Kisarauskas reljefus kūrė koliažo principu. Originalios Eglės Van kompozicijos. Lyriškos ir apibendrintos Antano Olbuto figūros, dekoratyvūs, aiškiai sukomponuoti Sauliaus Bertulio medaliai. Minimalistinės plastikos, įtaigios Dovydo Zundelovičiaus portretinės plaketės, estetizuoti, apibendrinti Antano Žukausko portretiniai medaliai. Grafiškai jautrūs Leo Ray (Levo Rabšteino) kūriniai, nors jo naujoji "paukščių" plastika jau visai kitokia - labiau skulptūriška, apibendrinta. Vytauto Nalivaikos linija tarsi įrėmina žemo reljefo pulsuojančią plastiką... Tai tik raiškesnių darbų nuotrupos.
Pagrindinė stovyklos idėja edukacinė - įamžinti Žemaitijos ir visos Lietuvos žymius žmones, įvykius, gamtos ir architektūros paminklus, miestus ir tt.Medalių plastiką ir formą lėmė autoriaus talento prisilietimai. Stovyklose dalyvavo skirtingų dailės žanrų dailininkai. Nuostata: darai medalius - turi teisę pakliūti į Telšių simpoziumą.
1998 m. teksto autoriaus ir skulptoriaus Donato Jankausko iniciatyva susikūrė gatvės meno dailininkų grupė. Jų objektai, žinoma, turėjo ir medalininkams įtakos. Buvo tikėtasi atsinaujinimo, “šoko terapijos”.
Naujų formų ir idėjų paieškos medalio mene labai priklauso nuo technologinių bandymų, naujų idėjų generavimo. Pirmoje stovykloje buvo bandoma medalius lieti iš bronzos, darant vaško modelį. Tokia technika leido eksperimentuoti, techniškai ir kokybiškai išlieti gaminį. Vėlesnėse stovyklose liejama iš aliuminio žemės formose - pigiau, tačiau nekokybiška. Pastaraisiais metais aliuminis atrandamas iš naujo kaip ir kitos medžiagos - laisviau interpretuojamos. TATDM studentai atlikdavo technologinę praktiką Klaipėdoje pas Dionizą Varkalį. Jie padėdavo stovyklų dailininkams nulieti medalius iš bronzos žemės formose. Lygis buvo visai neblogas. Paskui dailininkai patys rūpindavosi savo darbų išliejimu. Daug prisidėjo Dionizas Varkalis, Arnas Krapavickas, Jonas Žukas, mokyklos meistrai. Po TATDM senojo pastato privatizavimo liejykla sunyko - tai silpniausia Telšių simpoziumų vieta. Vien todėl sunkai sekėsi kviesti dailininkus iš užsienio, kad stovyklos taptų pilnavertės. Pirmaisiais metais noriai dalyvavo dailininkai iš Rusijos. Bronzos liejimo bazė, organizuojant tarptautinius simpoziumus, būtina. Kasmet stovyklos medaliai po eksponavimo Telšių parodų salėje, keliavo į Vilniaus LDS medalių galeriją, vėliau turėjo grįžti į žemaičių “Alkos” muziejų. 2000 m. išleistas Telšių kūrybinių medalininkų stovyklų katalogas, jeme yra po vieną ar keletą dailininkų darbų. Atrinkti medaliai labiausiai atspindintys žemaičių krašto, kūrybinių stovyklų dvasią ir autoriaus meninį stilių tuo metu, kai jie buvo kuriami.
Stovyklose sukurti medaliai buvo eksponuojami kultūros rūmuose, “Alkos” muziejuje, knygyne. Medalininkų stovyklų parodos ir spaudos konferencijos buvo organizuojamos Telšių Parodų salėje, Žemaičių muziejuje "Alka".


© VDA Telšių dailės ir dizaino fakultetas \ Žemaičių muziejus "Alka"