MEDALIO KŪRĖJŲ STOVYKLOS TELŠIUOSE
MEDALIO KŪRĖJŲ STOVYKLOS TELŠIUOSE
31 / 2 0 15
Dailininkai dalyvavę stovyklose:
   

Jonas Aliulis
Saulius Bertulis
Arūnas Bielskis
Darius Bražiūnas
Igor Chamrajev
Eglė Čėjauskaitė-Gintalė
Piotr Dobroliubov
Ona Drūlienė
Rimantas Eidėjus
Jurgita Erminaitė
Edmundas Frėjus
Petras Garška
Petras Gintalas
Martynas Gintalas
Romualdas Inčirauskas
Donatas Jankauskas
Tamara Janova
Vincas Kisarauskas
Gvidas Latakas
Rita Lubytė
Alma Martinkutė
Vytautas Mockaitis
Vytautas Nalivaika
Antanas Olbutas
Eimantas Pivoriūnas
Večislav Puganov
Kiril Protopopov
Leo Ray (Levas Rabšteinas)
Beata Sietinšienė
Mindaugas Šimkus
Elena Taujanskaitė
Remigija Vaitkutė
Antanas Vaičekauskas
Algimantas Vytėnas
Adelė Genovaitė Zinkevičiūtė
Dovydas Zundelovičius
Skaistė Žilienė
Eglė Van
Antanas Žukauskas© VDA Telšių dailės ir dizaino fakultetas \ Žemaičių muziejus "Alka"