MEDALIO KŪRĖJŲ STOVYKLOS TELŠIUOSE
MEDALIO KŪRĖJŲ STOVYKLOS TELŠIUOSE
31 / 2 0 15

 

 

 

XXI MEDALININKŲ STOVYKLA
„Kita medalio pusė“

> KONKURSAS X2
> BENDRAS MEDALIS
> IŠVYKOS
^

 


Stovykla skiriama Telšių paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 555 - metinėms

Dalyviai:
Antanas Olbutas
Saulius Bertulis
Eglė Čėjauskaitė
Jurgita Erminaitė
Romualdas Inčirauskas
Vytautas Mockaitis
Petras Gintalas
Martynas Gintalas
Beata Sietinšienė
Remigija Vaitkutė
Projekto vadovė- Zita Dargaitė
Stovyklos iniciatorius Petras Gintalas
Stovyklos organizatorės – Eglė Čėjauskaitė ir Jurgita Erminaitė
Stovyklos organizatorių slaptasis patarėjas Romualdas Inčirauskas
Stovyklos menotyrininkas Antanas Olbutas
Stovyklos dizaineris Martynas Gintalas
Stovyklos istorikas-konsultantas Kęstutis Švėgždavičius
Stovyklos globėjas ir rėmėjas Algirdas Žebrauskas


Stovyklos rengėjai:
Žemaičių muziejus „Alka“
VDA Telšių dailės fakultetas


Rėmėjai:
Lietuvos respublikos kultūros ir sporto rėmimo fondas
Telšių apskrities viršininko administracija
Telšių rajono savivaldybė
A.Baltmiškio firma „Spaudos lankas“
Žemaitijos kolegijos menų ir pedagogikos fakultetas
Algirdas Žebrauskas


Informaciniai rėmėjai:
Telšių apskrities laikraštis „Kalvotoji Žemaitija“
Dienraštis „Lietuvos rytas“
Kultūros savaitraštis „Žemaičių saulutė“
avaitraštis „Literatūra ir menas“© VDA Telšių dailės ir dizaino fakultetas \ Žemaičių muziejus "Alka"