MEDALIO KŪRĖJŲ STOVYKLOS TELŠIUOSE
MEDALIO KŪRĖJŲ STOVYKLOS TELŠIUOSE
31 / 2 0 15
Apie stovyklas
   

Stovyklų dalyviai

Parengė Zita Dargaitė

Pirmosios stovyklos (1985) dalyviai: Jonas Aliulis (Kaunas), Saulius Bertulis (Klaipėda), Ona Drulienė (Vilnius), Petras Gintalas (Telšiai), Romualdas Inčirauskas (Telšiai), Aloyzas Janušauskas (Kaunas), Antanas Olbutas (Vilnius), Levas Rabšteinas (Vilnius), Skaistė Žilienė (Vilnius), Eglė Žilytė (Vilnius).

Antrosios stovyklos (1986) dalyviai: Jonas Aliulis (Kaunas), Saulius Bertulis (Klaipėda), Ona Drulienė (Vilnius), Petras Gintalas (Telšiai), Romualdas Inčirauskas (Telšiai), Aloyzas Janušauskas (Kaunas), Vincas Kisarauskas (Vilnius), Antanas Olbutas (Vilnius), Levas Rabšteinas (Vilnius), Algimantas Vytėnas (Panevėžys), Skaistė Žilienė (Vilnius), Eglė Žilytė (Vilnius), Antanas Žukauskas (Vilnius).

Trečiosios stovyklos (1987) dalyviai: Saulius Bertulis (Klaipėda), Igoris Chamrajevas (Maskva), Ona Drulienė (Vilnius), Petras Gintalas (Telšiai), Romualdas Inčirauskas (Telšiai), Vytautas Nalivaika (Vilnius), Antanas Olbutas (Vilnius),  Viačeslavas Puganovas (Maskva), Levas Raibšteinas (Vilnius), Birutė Elena Taujanskaitė (Vilnius), Vytautas Vinslovas (Telšiai), Algimantas Vytėnas (Panevėžys), Dovydas Zundelovičius (Vilnius),  Skaistė Žilienė (Vilnius).

Ketvirtosios stovyklos (1988), skirtos rašytojo Kristijono Donelaičio 275—osioms gimimo metinėms, dalyviai: Saulius Bertulis (Klaipėda), Arūnas Bielskis (Kaunas), Piotras Dobroliubovas (Maskva), Ona Drulienė (Vilnius), Edmundas Frėjus (Kaunas), Petras Gintalas (Telšiai), Romualdas Inčirauskas (Telšiai), Dalia Matulaitė (Vilnius), Antanas Olbutas (Vilnius), Eimantas Pivoriūnas (Vilnius), Kirilas Protopopovas (Maskva),  Birutė Elena Taujanskaitė (Vilnius), Dionyzas Varkalis (Klaipėda), Algimantas Vytėnas (Panevėžys),  Skaistė Žilienė (Vilnius).

Penktosios stovyklos (1989) dalyviai: Arūnas Bielskis (Kaunas), Edmundas Frėjus (Kaunas), Petras Garška (Vilnius), Petras Gintalas (Telšiai), Romualdas Inčirauskas (Telšiai), Tamara Janova (Vilnius), Vytautas Mockaitis (Telšiai), Antanas Olbutas (Vilnius), Levas Rabšteinas (Vilnius), Antanas Vaičekauskas (Vilnius), Algimantas Vytėnas (Panevėžys), Algirdas Zokaitis (Vilnius), Skaistė Žilienė (Vilnius), Eglė Žilytė (Vilnius).

Šeštosios stovyklos (1990) dalyviai: Adolfas Andrijauskas (Telšiai), Darius Bražiūnas (Vilnius), Voldemaras Eitutis (Telšiai), Petras Gintalas (Telšiai), Romualdas Inčirauskas (Telšiai), Antanas Olbutas (Vilnius), Mindaugas Šimkus (Vilnius), Antanas Vaičekauskas (Vilnius), Skaistė Žilienė (Vilnius), Eglė Žilytė (Vilnius).

Septintosios stovyklos (1991) dalyviai: Petras Gintalas (Telšiai), Romualdas Inčirauskas (Telšiai), Antanas Olbutas (Vilnius), Romas Tarvydas (Telšiai).

Aštuntosios stovyklos (1992, Tryškiai), skirtos rašytojai Lazdynų Pelėdai, dalyviai: Edmundas Frėjus (Kaunas), Petras Gintalas (Telšiai), Romualdas Inčirauskas (Telšiai), Mindaugas Šimkus (Vilnius), Remigija Vaitkutė (Telšiai).

Devintosios stovyklos (1993), skirtos rašytojo ir istoriko Simono Daukanto atminimui įamžinti, dalyviai: Adolfas Andrijauskas (Telšiai), Saulius Bertulis (Klaipėda), Arūnas Bielskis (Kaunas), Edmundas Frėjus (Kaunas), Petras Gintalas (Telšiai), Romualdas Inčirauskas (Telšiai), Vytautas Mockaitis (Telšiai), Osvaldas Neniškis (Telšiai), Remigija Vaitkutė (Telšiai).

Dešimtosios stovyklos (1994) dalyviai: Adolfas Andrijauskas (Telšiai), Saulius Bertulis (Klaipėda), Petras Gintalas (Telšiai), Romualdas Inčirauskas (Telšiai), Vytautas Mockaitis (Telšiai), Antanas Olbutas (Vilnius), Remigija Vaitkutė (Telšiai), Eglė Van (Vilnius), Algimantas Vytėnas (Panevėžys), Skaistė Žilienė (Vilnius).

Vienuoliktosios stovyklos (1995) dalyviai: Adolfas Andrijauskas (Telšiai), Edmundas Frėjus (Kaunas), Petras Gintalas (Telšiai), Romualdas Inčirauskas (Telšiai), Rita Lubytė (Klaipėda), Vytautas Mockaitis (Telšiai), Antanas Olbutas (Vilnius), Levas Ray (Izraelis), Remigija Vaitkutė (Telšiai), Eglė Van (Vilnius), Skaistė Žilienė (Vilnius).

Dvyliktosios stovyklos (1996), skirtos dailininkui Vincui Kisarauskui, dalyviai: Adolfas Andrijauskas (Telšiai), Pranciškus Balčiūnas (Telšiai), Saulius Bertulis (Klaipėda), Gintaras Gailius (Telšiai), Petras Gintalas (Telšiai), Romualdas Inčirauskas (Telšiai), Donatas Jankauskas (Vilnius), Ilona Kurmanskytė, Rita Lubytė (Klaipėda), Alvydas Mikuta (Telšiai), Antanas Olbutas (Vilnius), Marija Vaitkevičienė (Telšiai), Remigija Vaitkutė (Telšiai), Jonas Valiukonis (Telšiai), Loreta Vasiliauskaitė (Telšiai).

Tryliktosios stovyklos (1997) dalyviai: Adolfas Andrijauskas (Telšiai), Saulius Bertulis (Klaipėda), Edmundas Frėjus (Kaunas), Petras Gintalas (Telšiai), Romualdas Inčirauskas (Telšiai), Gvidas Latakas (Kaunas), Rita Lubytė (Klaipėda), Vytautas Mockaitis (Telšiai), Antanas Olbutas (Vilnius), Remigija Vaitkutė (Telšiai).

Keturioliktoji stovykla (1998) buvo pavadinta ,,Žemaitijos simboliai.“ Jos dalyviai: Adolfas Andrijauskas (Telšiai), Petras Gintalas (Telšiai), Romualdas Inčirauskas (Telšiai), Donatas Jankauskas (Vilnius), Antanas Olbutas (Vilnius), Adelė Zinkevičiūtė (Telšiai).

Penkioliktosios stovyklos (1999) dalyviai: Paulius Bertulis (Klaipėda), Saulius Bertulis (Klaipėda), Rimantas Eidėjus (Mosėdis), Edmundas Frėjus (Kaunas), Martynas Gintalas (Klaipėda), Petras Gintalas (Telšiai), Romualdas Inčirauskas (Telšiai), Gvidas Latakas (Kaunas), Vytautas Mockaitis (Telšiai), Antanas Olbutas (Vilnius), Remigija Vaitkutė (Telšiai), Adelė Zinkevičiūtė (Telšiai).

Šešioliktosios stovyklos (2000) dalyviai: Saulius Bertulis (Klaipėda), Rimantas Eidėjus (Mosėdis), Martynas Gintalas (Klaipėda), Petras Gintalas (Telšiai), Romualdas Inčirauskas (Telšiai), Gvidas Latakas (Kaunas), Alma Martinkutė (Klaipėda), Vytautas Mockaitis (Telšiai), Osvaldas Neniškis (Telšiai), Antanas Olbutas (Vilnius), Beata Sietinšienė (Plungė).

Septynioliktoji stovykla (2001) buvo pavadinta ,,Telšių miesto savivaldai – 210.“ Jos dalyviai: Adolfas Andrijauskas (Telšiai), Saulius Bertulis (Klaipėda), Eglė Čėjauskaitė (Telšiai), Rimantas Eidėjus (Mosėdis), Jurgita Erminaitė (Telšiai),   Rimantė Gilytė (Telšiai), Martynas Gintalas (Telšiai), Petras Gintalas (Telšiai), Romualdas Inčirauskas (Telšiai), Vaidas Jankauskas (Telšiai), Tamara Janova (Vilnius), Vytautas Mockaitis (Telšiai), Antanas Olbutas (Vilnius), Beata Sietinšienė (Plungė), Mindaugas Šimkevičius (Telšiai), Remigija Vaitkutė (Telšiai).

Aštuonioliktoji stovykla (2002) pavadinta ,,Šiuolaikinis medalis istoriniame diskurse. Kitų tautų kultūrinis paveldas Žemaitijoje.“ Jos dalyviai: Pranciškus Balčiūnas (Telšiai),  Saulius Bertulis (Klaipėda), Eglė Čėjauskaitė (Telšiai), Rimantas Eidėjus (Mosėdis), Jurgita Erminaitė (Telšiai), Rimantė Gilytė (Telšiai), Martynas Gintalas (Klaipėda),  Petras Gintalas (Telšiai), Romualdas Inčirauskas (Telšiai), Vaidas Jankauskas (Telšiai), Salomėja Jastrumskytė (Šiauliai), Mindaugas Junčys (Vilnius), Alma Martinkutė (Vilnius), Vytautas Mockaitis (Telšiai), Antanas Olbutas (Vilnius), Beata Sietinšienė (Plungė), Mindaugas Šimkevičius (Telšiai), Remigija Vaitkutė (Telšiai), Saulė Želnytė (Klaipėda).

Devynioliktoji stovykla (2003) pavadinta „Žemaitija Lietuvos kelyje į Europos Sąjungą.“ Jos dalyviai: Saulius Bertulis (Klaipėda), Algė Dargienė (Telšiai), Jurgita Erminaitė (Vilnius), Martynas Gintalas (Vilnius), Petras Gintalas (Telšiai), Romualdas Inčirauskas (Telšiai), Vytautas Mockaitis (Telšiai), Antanas Olbutas (Vilnius), Egidijus Praspaliauskas (Telšiai), Remigijus Praspaliauskas (Telšiai), Beata Sietinšienė (Vilnius), Remigija Vaitkutė (Telšiai), Šarūnė Vaitkutė (Vilnius).
 
Dvidešimtoji stovykla (2004) pavadinta ,,Medalio menas.“ Jos dalyviai: Saulius Bertulis (Klaipėda), Eglė Čėjauskaitė (Vilnius), Jurgita Erminaitė (Vilnius), Martynas Gintalas (Vilnius), Petras Gintalas (Telšiai), Romualdas Inčirauskas (Telšiai), Gvidas Latakas (Kaunas), Vytautas Mockaitis (Telšiai), Antanas Olbutas (Vilnius), Beata Sietinšienė (Telšiai), Remigija Vaitkutė (Telšiai).

Dvidešimt pirmoji stovykla (2005) pavadinta ,,Kita medalio pusė.“ Jos dalyviai: Saulius Bertulis (Klaipėda), Eglė Čėjauskaitė (Vilnius), Jurgita Erminaitė (Vilnius), Martynas Gintalas (Vilnius), Petras Gintalas (Telšiai), Vytautas Mockaitis (Telšiai), Antanas Olbutas (Vilnius), Remigija Vaitkutė (Telšiai).

Dvidešimt antroji stovykla (2006) pavadinta ,,Datos ir ženklai. Metalo plastika Lietuvos tūkstantmečiui.“ Jos dalyviai: Saulius Bertulis (Klaipėda), Ligita Bregė (Ryga), Eglė Čėjauskaitė (Vilnius), Algė Dargienė (Telšiai), Danius Drulys (Klaipėda), Jurgita Erminaitė (Vilnius), Ligita Franckeviča (Ryga), Martynas Gintalas (Vilnius), Petras Gintalas (Telšiai), Romualdas Inčirauskas (Telšiai), Laima Kėrienė (Vilnius), Ana Komleva (Klaipėda), Alvydas Mikuta (Telšiai), Vytautas. Mockaitis (Telšiai),  Antanas Olbutas (Vilnius), Julija Pociūtė (Kaunas), Petras Repšys (Vilnius), Mindaugas Šimkevičius (Telšiai).

© VDA Telšių dailės ir dizaino fakultetas \ Žemaičių muziejus "Alka"